Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn

Phòng họp đa năng Cherry

Phòng họp đa năng Cherry

Với sức chứa tiêu chuẩn cho 100 chỗ và trang thiết bị hiện đại luôn đáp ứng mọi nhu cầu cho các hội nghị khách hàng.

Phòng sự kiện
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp