Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn

Cherry

Phòng họp đa năng Cherry

Diện tích: 119m2.

Với sức chứa tiêu chuẩn cho trên 100 khách và trang thiết bị hiện đại luôn đáp ứng mọi nhu cầu cho các hội nghị khách hàng.

Phòng sự kiện
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp